ONAFHANKELIJK

BETROUWBAAR

DESKUNDIG

VLOERADVIES

Over MIJtech

MIJtech kunststofvloeradvies is – voor zover bekend – het enige adviesbureau dat zich in kunststofvloeren (o.a. gietvloeren) heeft gespecialiseerd. Meer dan 30 jaar ervaring met praktische vakkennis, ondersteund door veel opleidingen, staan garant voor vakmanschap. René Mijling, eigenaar van MIJtech kunststofvloeradvies, was vele jaren gastdocent bij Savantis en verzorgt diverse cursussen voor het kunststofvloeren vakbedrijf.

Wie zijn wij?

René Mijling Is eigenaar van MIJtech kunststofvloeradvies en van The Dutch Floor Testing Company. Raymond Langeveld en Dagmar Rosenbrand zijn partners.
René Mijling Is sinds 1988 werkzaam in de bouwchemie.
Is sinds 2011 gastdocent bij Saventis en verzorgt diverse trainingen voor het kunststofvloeren vakbedrijf. 
Is sinds 2013 als vloerexpert lid van de NEN normcommissie elektrostatica (NEC 101).
Is sinds 2018 lid van de klankbordgroep slijtlagen BRL K19143.

Wat kan MIJtech u bieden.

Wij bieden onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig advies, expertise en begeleiding. Bijvoorbeeld d.m.v. toezicht tijdens applicatie, inspectie en advies bij vloerproblemen, zoals schade aan gietvloeren of bij vloerbeoordelingen.

Kunststofvloeren zijn voor vele industriële, zakelijke en particuliere toepassingen een uitstekende oplossing. Maar helaas kunnen er zich ook problemen voordoen, die meestal het gevolg zijn van een verkeerde vloersysteemkeuze in combinatie met een bepaalde ondergrond. Deskundige en onafhankelijke advisering voorkomt deze problemen. 

Onze opdrachtgevers zijn o.a. fabrikanten, particulieren, expertisebureaus, adviesbureaus, gebouwenbeheerders, vloerenfabrikanten, en aannemers. In veel gevallen vergoedt uw rechtsbijstandsverzekering de door ons gemaakte expertisekosten. Raadpleeg uw verzekeraar.

Logo Mijtech 2022 NEN Rood

WANNEER KIEST U VOOR MIJTECH?

  • Als u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over uw vloer en u onafhankelijk deskundig advies kunt gebruiken;
  • Bij complexe projecten waar voorafgaand technisch advies gewenst is;
  • Bij het toetsen van de gelegde vloer aan de hand van de offerte, de gestelde verwachtingen, het gebruik, de stand der techniek en aan normen en/of richtlijnen;
  • Daar waar het fout gaat; veelal tijdens de uitvoering;

WAT DOEN WIJ?

Niet-destructief onderzoek.

Visuele inspecties, vergelijksvochtvochtmetingen onder de vloer, shore A- of D- hardheids waarden bepalen, de stroefheid oftewel antislip van de vloer meten en beoordelen, eventuele problemen inventariseren, een kleurscan maken, glansmetingen, de krasvastheid bepalen, elektrische weerstand en/of elektrische spanningsopbouw meten (ESD en/of ATEX).

Destructief onderzoek

Bepaling van de systeemopbouw en systeemdikte, meting van de hechtsterkte, plaatsbepaling van schademechanismen en bepaling van het type schade.

Nader onderzoek

Microfotografie, laagherkenning en nauwkeurige diktemetingen, blaasvochtanalyse, pH metingen, indien nodig samen met erkende laboratoria.

Heldere rapportage

Leveren van alle geïnventariseerde bevindingen en/of metingen, en aanbevelingen adviseren voor een succesvol vervolg.

SRT Stroefheidsmeting - Antislip
ESD Meting Nieuwe ESD Vloer 2023
Stroefheidsmeting NEN7909 2015 2023

DE KRACHT VAN MIJTECH

Door de jarenlange ervaring op het gebied van kunststofvloeren, hebben wij veel situaties wel eens voorhanden gehad. Door gebruik te maken van de juiste professionele meet en onderzoeksapparatuur kunnen wij onze onderzoeken juist verrichten. Door onze relatief kleine opzet kunnen wij vaak snel & adequaat handelen. Wij merken dat dit in veel gevallen gewenst is. Het probleem doet zich voor en dient onderzocht te worden. MIJtech is daarom niet alleen onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig maar ook snel ter plaatse. 

Geverifieerd door MonsterInsights