ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG STROEFHEIDSMETING.

Stroefheid en Antislipmeting

Stroefheid & antislip van vloeren is van degelijk belang voor u als ondernemer? Jaarlijks vinden er op diverse plekken in Nederland ongelukken plaats door mogelijk te gladde vloeroppervlakken. Dit kan zorgen voor verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. U kunt bij twijfel MIJtech hier voor inschakelen om de stroefheid van de vloer te meten en te beoordelen. Of bent u uitgegleden met medische problemen tot gevolg. En wilt u weten of de valpartij voorkomen had kunnen worden dan helpen wij u graag met een passend antwoord.

MIJtech voert zowel op locatie als in het laboratorium stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen uit op alle vloeren. Door gebruik te maken van diverse speciaal ontwikkelde meetinstrumenten kan MIJtech de stroefheid & antislip nauwkeurig toetsen/bepalen. Vooraf kan bepaald worden welke meetmethode en norm kan worden gehanteerd. 

De NEN EN 16165-2021 geeft de 4 toegestane meetmethoden aan voor de bepaling van slipweerstand voor voetgangersgebieden. Deze 4 zijn de Barefoot ramp test, de Shod ramp test, De Pendulum test en de Tribometer test. 
De Barefoot ramp test en de Shod ramp test kunnen in het laboratorium worden uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij deze 2 laboratorium methoden uitvoeren op vloersamples van 50 cm x 100 cm. De methoden mogen en kunnen worden toegepast in de situatie. De slipweerstand is dus niet in een project te meten en te vergelijken met  de specificaties met deze methoden!

Wij passen bij voorkeur methoden toe die het laboratorium en ook in situatie kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn de Pendulum test en de Tribometer test. 

Soms worden R waarden gevraagd, dit is een van de twee laboratorium methoden. Op grond van metingen met de FSC 2011 kunnen wij indicatieve R waarden bepalen. Deze zijn niet conform. Op verzoek kunnen wij de 2 laboratorium methoden voor u uitvoeren op vloersamples van 50 x 100cm 

Doelgroepen

Wij voeren stroefheidsmetingen uit in Nederland en België. Voor deze metingen komen wij op verschillende locaties. Bij ieder project zijn er verschillende factoren waar rekening mee gehouden dient te worden. Veilig werken en veiligheid voor omstanders is voor ons dan ook van groot belang. Wij zijn daarom in bezit van VCA en benodigde PBM’s. Regelmatig voeren wij stroefheidsmetingen uit in:

– Parkeergarages.
– Industrie.
– Ziekenhuizen en zorgcomplexen, met name douches.
– Galerijen.
– Zwembaden & Sauna’s.
– Brugdekken.
– Stadions & Vliegvelden.
– Winkelcentra.
– Infrawerken, zoals brugdekken, wegen, fietspaden.
– Het laboratorium op aangeleverde vloersamples. 

Ondergronden

Door gebruik te maken wordt van diverse meetinstrumenten en de daarbij horende opzetstukken en/of meetvoetjes kunnen wij praktisch alle oppervlaktes meten. 

– Coatings, gietvloeren.
– Marmoleum, linoleum, PVC vloeren & andere vloeren van kunststof.
– Beton.
– Alle soorten natuursteen & tegels.
– Houten vloeren.
– Asfalt.
– Metaal.

Normering

Vanwege de vele uiteenlopende oppervlaktes en soorten belasting is er niet een specifiek meetinstrument of norm in Nederland die de volledige lading dekt. Vooraf bepalen wij welke norm of normen van toepassing is/zijn.

MIJtech voert stroefheidsmetingen of antislipmetingen uit volgens de volgende normen.

NEN 7909:2015 ( Slipweerstand van beloopbare oppervlakken – Eis en bepalingsmethode in openbare ruimte of arbeidsruimte )
– NEN-EN 13036-4 ( Methode voor de meting van de stroefheid van een oppervlak – De slingerproef )
– NEN-EN 13893 ( Meetmethode voor slipweerstand van laminaat, marmoleum, PVC, ect.
– NEN-EN 16165-2021 ( Meetmethode voor slipweerstand van voetgangersgebieden )
– NTA 7909:2003 ( Deze is vervangen voor de NEN 7909 )
– NEN-EN 14904_2006 ( Sport indoor )
– NEN-EN 14877 ( Sport outdoor )

Na toetsing van de te boordelen vloeroppervlakken wordt er een rapport opgesteld. Indien er wordt voldaan aan de eisen kan er een certificaat worden verstrekt. 

SRT Stroefheidsmeting antislip
Stroefheidsmeting Centrum Purmerend 2022
Controle meting nieuwbouw 11-11-22 Ritthem 2
Zwembad vloer gemeten op stroefheid

SKID RESISTANCE TESTER

SRT STROEFHEIDSMETING
NEN-EN 13036-4

De SRT stroefheidsmeter wordt onder meer gebruikt om conform de volgende normen te toetsen. 

 – NEN-EN 13036-4 ( Methode voor de meting van de stroefheid van een oppervlak – de Slingerproef )
– NEN-EN 16165-2021 ( Meetmethoden voor slipweerstand van voetgangersgebieden. ) 
– NEN-EN 14904_2006 ( Sport indoor )
– NEN-EN 14877 ( sport outdoor ) 
– UK Slip Resistance Group  

Al onze stroefheidsmetingen kunnen worden uitgevoerd op locatie en/of laboratorium. Bij gebruik van de SRT is het van belang om vooraf te beoordelen over welke toepassing het gaat. Dit om de juiste slider voet te selecteren. Een vier tal slider voeten zijn te gebruiken voor de SRT dit is afhankelijk van het te beoordelen vloervlak.

– Slider voet 96.
– Slider voet 57.
– Slider voet CEN.
– Slider voet TRL.

Het verschil tussen de diverse meetvoet/slider is de hardheid en het soort rubber. Het is van groot belang de juiste norm te hanteren met de daarbij horende meetvoet/slider. 

Vooraf wordt afgestemd waar de metingen plaatsvinden. en of de metingen op een droog en/of nat oppervlak worden uitgevoerd. Het meetinstrument wordt voor iedere meting genuld, waterpas gezet en ingesteld op de juiste hoogte. Temperatuur en luchtvochtigheid worden hierbij genoteerd om, indien van toepassing, normconform de meetwaardes te corrigeren. 

Bij een natte toepassing wordt het vloer oppervlak vooraf bevochtigd. Er wordt gestart met de slingerproef: het meetvoetje/slider schuift over het vloeroppervlak en de weerstand wordt gemeten. De weerstand wordt met de sleepwijzer op het uitslagbord aangegeven. Na het bereiken van een constante meetwaarde worden er 5 metingen genoteerd. Het gemiddelde van deze 5 metingen is de stroefheid van het te meten oppervlak.

Toetsing & richtlijnen.

UK Slip Resistance Group: Industrie vloeren

Classificatie & richtlijnen stroefheid vloer.
– Hoog slip risico PTV96                                   : 25 en lager.
– Gemiddelde slip risico PTV96                        : 25-35.
– Laag slip risico 35-65 PTV96                        : 35-65.
– Extreem laag slip risico 65 en hoger PTV96 : 65 en hoger.

NEN-EN 14877 kunststof buitensport vloeren.
Eis stroefheid: 
Droog dient een waarde te hebben van PTV57/CEN   80-110.
Nat dient een waarde te hebben van PTV57/CEN   55-110.

NEN-EN 14904-2006 binnen sportvloeren.
Eis stroefheid:
Droog dient een waarde te hebben van PTV57/CEN 80-110.

STROEFHEIDSMETER GMG 200

GTE GMG 200 - NEN 7909:2021

De GMG 200 wordt ingezet voor de NEN 7909:2021. Dit is de meest gangbare norm in Nederland voor beloopbare vloeren, droog en nat.

De meting kan op locatie maar ook in het laboratorium worden uitgevoerd. De meting wordt uitgevoerd met een tweetal voetplaten. De twee voetplaten zijn qua materiaal afwijkend van elkaar. Onder één van de voeten zit een mix van rubber en leer, bij voet twee enkel rubber. Een complete meting bestaat uit een sessie van:

– Meting 1: Mix rubber en leer droog gemeten.
– Meting 2: Rubber droog gemeten.
– Meting 3: Rubber nat gemeten.

Per meting glijdt de GMG vijf maal over het beloopbare oppervlak. De twee eerste metingen van de vijf worden niet meegeteld met de gemiddelde waarde. In totaal glijdt de machine 15 maal over het te beoordelen oppervlak: 5 maal met de mix rubber en leer droog, 5 maal met rubber droog & 5 maal met rubber nat.

Eis slipweerstand beloopbaar oppervlak.

– Droge toepassing µ > 0.30.
– Natte toepassing µ > 0.40.
– Natte toepassing zwembad µ >0.45.
µ is de dynamische wrijvingscoëfficiënt.

GMG 200 Stroefheidsmeter overslag 2021
Floor Slide control FSC 2011

FLOOR SLIDE CONTROL 2011

FSC 2000 - NTA 7909

MIJtech kan op aanvraag stroefheidsmetingen uitvoeren met de Floor Slide Control 2000 – NTA 7909. 

Nederland kent de NTA 7909 voor wrijvingseigenschappen van vloeren. NTA is een aanbeveling voor stroefheid, dit is geen norm.DE NTA 7909 is opgevolgd door de NEN 7909. In bepaalde omstandigheden wordt er door partijen toch gekozen voor deze meetmethode.  

De meetmethode en bijbehorende toetsingscriterium zijn van toepassing op vloeren, trappen en bordessen van trappen. Die zijn voorzien van harde vloerafwerking. 

De meting kan zowel op locatie als in het laboratorium worden uitgevoerd. Indien er gekozen is voor een meting in het laboratorium dienen daar proefmonsters voor aangeleverd te worden. 

Werkmethode meting. 

De dynamische wrijvingscoëfficiënt van een vloer wordt bepaald in combinatie met drie type meetvoetjes. 

– Meetvoet bekleed met leer.
– Meetvoet bekleed met rubber.
– meetvoet bekleed met kunststof.  

Tijdens de meting wordt het te boordelen oppervlak zowel droog als nat gemeten. De afstand van de meting kan plaatsen vinden op vlakken van 15 cm, 30 cm of 60cm. 

Bij aanlevering van proefmonsters dient er rekening gehouden te worden met een formaat van circa 50 cm x 100 cm. 

Opmerking: Voor harde vloeren met een grote V waarde ( verdringingswaarde ) of een scherpe textuur is deze meetmethode niet altijd bruikbaar. 

Welke antislip of stroefheidsmetingen kunnen wij voor u uitvoeren?

Beloopbare oppervlakken.
Dit is de meest gangbare norm in Nederland voor beloopbare vloeren, droog en nat.

Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen (nat).
Oppervlak vloeren parkeergarages (nat).
Oppervlak vloeren in de industrie (nat).
Kunststof buitensportvloeren.
Kunststof binnensportvloeren.

Wrijvingseigenschappen van vloeren.
De NTA 7909:2003 is niet meer van toepassing, doch biedt als enige methode een indicatief
vergelijk met R waarden (Dit op grond van onze jarenlange expertise en ervaring).
De NTA 7909 is vervangen door de NEN 7909.

Certificaat

Wij kunnen indien gewenst op grond van de uitgevoerde
metingen, mits de resultaten voldoende zijn, een certificaat uitgeven.
Vraag advies!

Stroefheidsmeting & antislipmeting The Dutch Floor Testing company

Werkzaamheden & doelgroepen

Projecten

Stroefheid & antislipmetingen

Stroefheidsmeting brugdelen 2022
Antislipmeting horeca 2022

Video:

Meting SRT ( Skid Resistance Tester ) NEN-EN 13036-4 & NEN-EN 14877

Video: 

Meting GTE GMG 200
NEN 7909: 2021

Video:

FSC 2000
NTA 7909:2003

Geverifieerd door MonsterInsights