ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG HECHTSTERKTE METING

Pull of Test

Hechtsterkte meting

Het blijkt steeds vaker dat het vooraf bepalen van de hechtsterkte of wel pull of test van groot belang is. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie groot en klein. Dit om vervelende problemen en stagnatie te voorkomen. Wij voeren daarom in veel van deze gevallen hechtsterktemetingen uit. Locaties worden zowel in overleg met de opdrachtgever, of op locatie bepaald. Voorafgaand wordt de vloer met een speciale afklopstaaf afgeklopt om holle ( losliggende ) plekken in kaart te brengen. De holle plekken worden duidelijk in een tekening in kaart gebracht. Dit kan bij opwaardering of reparatie van belang zijn. Vaak wordt er bij een renovatie project gekozen om hechtsterkte metingen uit te voeren op zowel vast en hol klinkende delen. Dit om een goed beeld te krijgen van het totale vloer oppervlak.

Hechtsterkte meting microcement vloer

Twijfelt u over de hechteigenschappen van uw vloer? Wij voeren graag hechtsterkte metingen voor u uit.

Waarom is dit zo belangrijk?

Hechtsterkte meting

Het is voor veel vloersystemen belangrijk dat de hechtsterkte voldoet aan een bepaalde waarde. Deze waarde wordt uitgedrukt in N/mm2. Bij veel van dit soort systemen dient er een minimale waarde te zijn van 1.5 N/mm2. Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit zich uiten in diverse problemen met grote gevolgen. Door onvoldoende hechtsterkte kunnen oppervlaktes los komen te liggen en kunnen scheuren en blazen ontstaan. Plaatselijke reparatie of volledig verwijderen van vloerdelen zijn oplossingen voor dit soort problemen. Dit zijn problemen waar zowel applicateur als opdrachtgever niet op zitten te wachten. Daarom is het raadzaam om hechtsterkte meting voorafgaand te laten uitvoeren. 

Hoe gaat het in zijn werk.

Werkwijze

Wij gebruiken accu aangedreven apparatuur. Wij hebben dus geen stroomnet nodig. Wij boren droog, dus er zijn geen wachttijden voor het drogen. 

Veelal wordt het vloer oppervlak afgeklopt met een speciale afklopstaaf om los liggende vloerdelen in kaart te brengen. Hierna worden hol klinkende locaties aangegeven op tekening. Zodra de gehele vloer is afgeklopt wordt het aantal hechtsterkte metingen bepaald in overleg met de opdrachtgever. Ook deze worden aangegeven op de tekening. 

BOREN

Vervolgens wordt middels een mal met een boormachine gaten geboord tot net in de ondergrond met een diameter van 50mm. 

LIJMEN

Op het geboorde deel van 50mm worden dolly’s gelijmd. Afhankelijk van de ondergrond wordt bepaald welk type lijm zich het meest leent voor de toepassing. Wij zetten standaard reukvrije snelle oplosmiddelvrije lijm in.

HECHTSTERKTE METING

Na uitharding van de lijm trekt de Proceq Dy-2 volautomatisch met een constante kracht aan de dolly. De uitkomst van de meting wordt aangegeven in N/mmof MPa daarnaast wordt ook het breukvlak omschreven.

Hechtsterkte meting rubbermortel zeilschip
Stroefheidsmeting & antislipmeting The Dutch Floor Testing company

Werkzaamheden & doelgroepen

Projecten

Hechtsterkte meting

Geverifieerd door MonsterInsights